HLAVAVPISKU

Písek je lepší těžit, než strkat do něj hlavu.

Příběh

Představte si kbelík s 18 kg písku. Denně ho spotřebuje každý z nás. I vy. A když se to sečte dohromady, vychází to na 50 miliard tun za rok. Za posledních 20 let vzrostla naše spotřeba čtyřnásobně!

celý příběh

Proč hrozí krize?

  • Česko chce budovat dopravní stavby, ale možná nebude mít z čeho.
  • Do 10 let skončí 60 % ze 149 aktivních pískoven.
ZOBRAZIT VÍCE

Pískovny a voda

  • Pískovny v Česku i Evropě fungují zcela běžně v blízkosti zdrojů pitné vody a v záplavových oblastech.
  • Není znám jediný případ, kdy by v důsledku tohoto uspořádání došlo k ohrožení vodního zdroje.
ZOBRAZIT VÍCE

Fakta a mýty

Tvrzení

Pískovny ohrožují zdroje pitné vody.

Skutečnost

Pískovny vodárenskému využití naopak prospívají – vodním zdrojům zvyšují vydatnost, stabilitu a odolnost vůči suchu. Vodárenské soustavy se proto často záměrně budují v blízkosti těžebních jezer, která napomáhají i kvalitě vody, snižují povodňová rizika a vytvářejí cenné ekosystémy.

Tvrzení

Těžba štěrkopísku má drastické dopady na životní prostředí.

Skutečnost

Dobývání nerostných surovin představuje vždy zásah do krajiny. Těžba štěrkopísků však patří mezi ty nejšetrnější - běžně zahrnuje pouze sejmutí skrývky a nabírání materiálu pomocí korečkového vodního bagru. Nejšpinavější součástí procesu je tak nákladní doprava. Zkušenosti ukazují, že v dlouhodobém horizontu pískovny přírodě naopak prospívají, protože vytvářejí vzácné biotopy a zvyšují biodiverzitu.

Tvrzení

Nová ložiska není třeba otevírat, protože písku máme dost.

Skutečnost

Většina krajů trpí již dnes nedostatkem hrubé frakce těženého kameniva od 4 do 32 mm a do 10 let skončí 60 % ze 149 aktivních pískoven. Abychom předešli rozsáhlé stavební surovinové krizi, musíme otevírat nová ložiska.

Tvrzení

Štěrkovny obtěžují okolní obce dunivými odstřely.

Skutečnost

Těžba štěrkopísků se obejde zcela bez odstřelů. Na rozdíl od drceného kameniva, které se dobývá v kamenolomech, těží se přírodní kamenivo společně s pískem přímo z těžebních jezer.

Tvrzení

Písek lze těžit i zcela mimo oblasti se zdroji pitné vody.

Skutečnost

Štěrkopísky vznikly v nivách řek v dobách meziledových, proto je dnes možné je těžit takřka výhradně v oblastech, kde se vyskytuje i nějaký rezervní či aktivní zdroj pitné vody.

ZOBRAZIT VÍCE