PŘÍBEH

Do 10 let skončí 60 % ze 149 aktivních pískoven.

Česko chce budovat dopravní stavby, ale možná nebude mít z čeho.

Do 10 let skončí 60 % ze 149 aktivních pískoven.

V kraji Vysočina už není jediná pískovna, štěrkopísky se sem vozí z Jihomoravského, nebo dokonce Jihočeského kraje!

Většina krajů trpí již dnes nedostatkem hrubé frakce těženého kameniva od 4 do 32 mm, Zlínský kraj už dokonce musí situaci řešit dovozem ze Slovenska!

Řízení o povolení těžby trvají běžně 8-10 let a výsledkem je často zamítnutí záměru.

Mapa českých pískoven

0 0 0 0 0 0 0 0 39 32 14 57 5 66 5- 66+ 15 8 7 17 3 21 3- 21+ 16 13 3 16 1 18 1- 18+ 7 2 5 3 3 5 3- 5+ 22 13 9 21 3 27 3- 27+ 7 5 2 12 2 12 2- 12+ 19 9 10 19 5 24 5- 24+ 13 11 2 17 1 18 1- 18+ 1 1 0 1 0 1 0- 1+ 17 4 13 14 8 19 8- 19+ 19 10 9 17 2 24 2- 24+ 17 11 6 17 1 22 1- 22+ 10 7 3 10 2 11 2- 11+
  • Aktivní
  • Vytěžené

zdroj: Česká geologická služba
Statistika zohledňuje všech 178 lokalit s povolenou těžbou. K 1. 1. 2020 však bylo aktivně činných pouze 149 lokalit, zbývajících 29 nevykazovalo žádnou roční produkci.

Co by pomohlo krizi odvrátit

  • Stát dá jasně najevo, že štěrkopísky potřebuje.
  • Veřejný zájem bude definován jako kompromis mezi ochranou přírody a surovinovou soběstačností.
  • Povolovací procesy se zkrátí, zjednoduší a zprůhlední.
  • Obce a jejich obyvatelé budou mít dostatek informací o ekonomických přínosech těžby.