PÍSKOVNY A VODA

Těžba štěrkopísku prospívá vodárenství

Pískovny v Česku i Evropě fungují zcela běžně v blízkosti zdrojů pitné vody a v záplavových oblastech.

Není znám jediný případ, kdy by v důsledku tohoto uspořádání došlo k ohrožení vodního zdroje.

Některé vodárenské soustavy byly dokonce vybudovány zcela záměrně u těžebních jezer.

Těžební jezera vodním zdrojům zvyšují vydatnost a stabilitu, pomáhají jim odolávat následkům sucha.

Příznivý je i vliv jezer na kvalitu vod a odolnost krajiny vůči povodňovým rizikům.

Jen v povodí Moravy se štěrkopísek těží u sedmi z deseti hlavních vodárenských soustav a všechny zároveň leží v záplavovém území. Ve čtyřech případech se čerpá pitná voda přímo z těžebního jezera.

VODÁRENSKÁ SOUSTAVA VZDÁLENOST STUDNÍ OD ŠTĚRKOVNY (m) VELIKOST TĚŽEBNÍHO JEZERA (ha) ČERPÁNÍ PŘÍMO Z JEZERA?
MORAVIČANY 60 85 NE
BŘEZCE - ČERNOVÍR 240 116 NE
TOVAČOV 0 350 ANO
HULÍN 190 122 NE
KVASICE - TLUMAČOV 25 / 0 55 ANO
OSTROŽSKÁ N.VES 60 / 0 350 ANO
MORAVSKÁ N.VES 1150 / 0 82 ANO
BZENEC-KOMPLEX * 620 24 NE
Další příklady: pískovna Kluk u Poděbrad, Žernosecké jezero u Labe, jezero Majdalena u Lužnice.
* nový záměr