PŘÍBEH

Písek je základem naší civilizace.

Představte si kbelík s 18 kg písku. Denně ho spotřebuje každý z nás. I vy. A když se to sečte dohromady, vychází to na 50 miliard tun za rok. Za posledních 20 let vzrostla naše spotřeba čtyřnásobně!

Písek je základem naší civilizace a po vodě druhým nejpoužívanějším přírodním materiálem. Je to základní stavební hmota, kterou minimálně příštích 100 let nic nenahradí.

Přirozeným partnerem jemnějšího písku je i hrubší štěrk a  kamenivo. Protože se nejčastěji v říčních nánosech nacházejí společně, často se používá i souhrnný název štěrkopísek.

Zrození štěrkopísků

Za vznik písků a štěrků vděčíme působení klimatu.

Zatímco v dobách ledových svíral Česko ze severu skandinávský a z jihu alpský ledovec, v dobách meziledových tyto ledovce tály a české řeky díky tomu svými obrovskými průtoky připomínaly dnešní Amazonku či Mississippi. A po tisíce let přinášely z hor nánosy štěrků a písků, které se v nížinách podél řek ukládaly.

Zejména v povodí Labe či Moravy díky tomu dnes máme bohaté zdroje těchto materiálů.

Využití štěrkopísků

Stavebnictví
Sklářství
Slévárenství
Kosmetika
Automobilový průmysl
Počítačové mikročipy
Displeje chytrých telefonů

Jeden kubický metr betonu:

900 kg PÍSKU
900 kg ŠTĚRKU

Rodinný dům

200 tun

písku

Nemocnice

3 000 tun

písku

Kilometr dálnice

30 000 tun

písku